Psammobates tentorius (Common tent tortoise)

Life > Eukaryotes > Opisthokonta > Metazoa (animals) > Bilateria > Deuterostomia > Chordata > Craniata > Vertebrata (vertebrates)  > Gnathostomata (jawed vertebrates) > Teleostomi (teleost fish) > Osteichthyes (bony fish) > Class: Sarcopterygii (lobe-finned fish) > Stegocephalia (terrestrial vertebrates) > Tetrapoda (four-legged vertebrates) > Reptiliomorpha > Amniota > Reptilia (reptiles) > Anapsida > Chelonia (turtles and tortoises) > Cryptodira > Family: Testudinidae > Genus: Psammobates

Psammobates tentorius (Common tent tortoise) Psammobates tentorius (Common tent tortoise)
Psammobates tentorius tentorius, Western Cape. [photo Trevor Hardaker ] Psammobates tentorius verroxii, Namibia. [photo Badenhorst W.J. , from SARCA Virtual Museum]
Psammobates tentorius (Common tent tortoise) Psammobates tentorius (Common tent tortoise)
Psammobates tentorius trimeni, Northern Cape. [photo Rebelo A. , from SARCA Virtual Museum] Psammobates tentorius tentorius, Western Cape. [photo Dorse C. & van Rooyen S. , from SARCA Virtual Museum]
 

Contact us if you can contribute information or images to improve this page.

Reptiles home   Biodiversity Explorer home   Iziko home   Search